لوگو 

برای درک اینکه یک لوگو چیست ، ابتدا باید درک کنیم که هدف اصلی آرم ها چیست. فرایند طراحی باید با هدف این باشد که آرم فوراً قابل شناسایی ، الهام بخش اعتماد ، تحسین ، وفاداری و برتری ضمنی باشد. این لوگو یکی از جنبه های بازار تجاری یا یک نهاد اقتصادی یک شرکت است و شکل ها ، رنگ ها ، فونت ها و تصاویر آن معمولاً با سایر آرم های موجود در یک طاقچه در بازار تفاوت های چشمگیری دارند.

اولین قسمتی که از هر مجموع به نمایش گذاشته می شود جدیدترین طراحی لوگو آن مجموعه است;به نوعی هویت یک مجموعه در یک قاب به بیننده ارائه می شود .یک نشانه حرفه ای میتواندحس اطمینان را به بیننده القاء کند و نقش اساسی در شکل گیری هویت آن برند داشته باشد.